RechtVoorWerk is er voor U

RechtVoorWerk.NL ziet maar al te vaak dat in arbeidsrechtelijke situaties de belangen van de werknemer het onderspit delven tegenover de belangen van de werkgever. RechtVoorWerk.NL is er voor u, de werknemer, om uw belangen in evenwicht te brengen. Hier is soms powerplay voor nodig en soms juist heel voorzichtig aftasten. Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn en dat we samen met u uw rechten zoveel mogelijk veilig stellen. Op een manier die zo gunstig mogelijk is voor u. RechtVoorWerk.NL heeft de expertise die uw belang voorop stelt. RechtVoorWerk.NL doorziet de juridische kennisvoorsprong van uw werkgever en behoedt u voor een ongunstigere ontslag. Twijfel niet en neem met spoed contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Waarom is dit belangrijk?

Uw arbeidscontract is uw bron van inkomsten en een mogelijk ontslag heeft grote impact op uw privé-leven en gevolgen voor uw financiële toekomst. Het arbeidsrecht is een wirwar aan regels die ook nog een met regelmaat veranderen. Uw werkgever is hier beter van op de hoogte dan u. En het is precies die onbalans die wij voor u weg willen nemen. Alleen in een eerlijk speelveld worden uw belangen goed behartigd.

Waarom RechtVoorWerk?

RechtVoorWerk.NL kan u in arbeidsrechtelijke situatie beter helpen dan andere bureau’s omdat onze juristen bij RechtVoorWerk.NL een langdurige ervaring meenemen vanuit het bedrijfsleven (senior management posities). Deze is in alle gevallen meer dan 20 jaar!!!. Zij zijn in een later fase van hun carrière de opleiding tot jurist begonnen. Dat betekent dat onze juristen bekend zijn met de denkwijze en werkwijze vanuit het bedrijfsperspectief. Wij kunnen als géén ander inschatten welk belang er vanuit de werkgever is en op welke manier uw belangen het beste kunnen worden behartigd.

Haast is geboden!

In de praktijk zien wij vaak dat we te laat worden ingeschakeld. Moeilijk te herstellen keuzes zijn dan al gemaakt die uw toekomst ongunstiger beïnvloeden dan nodig was geweest. Bijvoorbeeld u heeft uw beoordelingsverslag getekend voor akkoord, u heeft ingestemd met het gesprek voeren over ‘te zoeken naar iets anders’. Geen onoverkomelijke zaken, maar snelheid is geboden.

Veel medewerkers komen ongemerkt in een lastige arbeidsrechtelijke situatie met hun werkgever. Onduidelijke maar wel negatieve beoordelingen, ‘officiële waarschuwingen’ leiden in veel gevallen tot het afscheid nemen van elkaar. Opeens zit u in een ‘ontslag’-situatie.

Plotseling wordt u een vaststellingsovereenkomst (VSO) voorgelegd en de situatie wordt geschetst dat het ook in uw belang zou zijn om deze te ondertekenen. In veel gevallen wordt het recht op een uitkering gebruikt als argument om u de VSO te laten tekenen. De consequenties van het instemmen met het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst middels een VSO kunnen groot zijn.

Ook zien wij vaak dat medewerkers veel te snel op non-actief worden geplaatst. Uw rechten moeten in een dergelijke situatie behartigd worden.

Bent u nog op tijd?

In de praktijk zien wij vaak dat hulp te laat wordt ingeschakeld. Moeilijk te herstellen keuzes, die uw toekomst ongunstiger beïnvloeden dan nodig is, zijn dan al gemaakt. U heeft bijvoorbeeld uw beoordelingsverslag al getekend voor akkoord, u heeft al ingestemd met het voeren van het gesprek over ‘het zoeken naar een andere baan’.

Geen onoverkomelijke zaken, maar het zet u op een achterstand. Het is dan ook zaak om zo vroeg mogelijk in contact te komen met RechtVoorWerk.NL.

Een vrijblijvend gesprek kan altijd en ook op korte termijn. Twijfel niet, neem contact op. Beter een keer te vroeg en onnodig gebeld dan te laat. Dus als u dit leest terwijl u al een voorstel vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, dan zijn er al wat stappen gezet en moet u NU hulp inschakelen.

RechtVoorWerk.NL is er voor u, als werknemer, om uw belangen in evenwicht te brengen. Hier is soms powerplay voor nodig en soms juist heel voorzichtig aftasten.

Neem contact op

We reageren zo spoedig mogelijk (meestal binnen 1 uur, maar in ieder geval binnen 1 dag).

Vind ons kantoor

van der Marcklaan 36, 7424 HJ Deventer
(alleen op afspraak)

Of bel ons

Juridisch adviesbureau RechtVoorWerk 
Maandag - Vrijdag, 09:00-17:30
0570 54 52 57

Neem contact op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.