Een werkgever kan ervoor kiezen zijn medewerker op non-actief te stellen of te schorsen. Dat heeft tot gevolg dat je (tijdelijk) niet mag werken. Dit mag echter alleen als de werkgever hiervoor een goede reden heeft. Bijv. diefstal, fraude of ontoelaatbaar gedrag.

Tijdens de periode van op non-actief stellen mag de werkgever de loonbetaling niet stopzetten. Soms wordt de werknemer gevraagd zijn spullen in te leveren. Er is geen enkele reden om dat te doen. De werknemer heeft recht op deze spullen vanuit zijn arbeidsvoorwaarden zolang het contract loopt.

De periode van op non-actief stellen wordt veelal gebruikt door de werkgever om een onderzoek in te stellen.  De reden van het op non-actief stellen dient de werkgever gemotiveerd kenbaar te maken aan de medewerker. Bij voorkeur schriftelijk. Hiervóór dient de medewerker een mogelijkheid tot verweer te krijgen.

Voordat disciplinaire maatregelen mogen worden toegepast dient er een onderzoek plaats te vinden en dient er hoor en wederhoor plaats te vinden. Hoe ernstiger de situatie hoe degelijker het onderzoek moet zijn. Het is belangrijk dat de werknemer een goede kans krijgt zich te verweren. De medewerker mag niet overvallen worden met beschuldigingen, zonder goed zijn verweer te kunnen overdenken.

Een dergelijke situatie van op non-actief stellen heeft vaak tot gevolg dat een ontslagprocedure wordt ingezet. Het is dus van groot belang direct bij de start van de op non-actief stelling hulp in te schakelen. Het overzicht houden over het geheel zonder emotioneel erbij betrokken te zijn, zijn belangrijke eigenschappen van de bijstand.

Het is van groot belang om uw bezwaar kenbaar te maken bij uw werkgever. Hiervoor hebben bij een voorbeeld-brief opgesteld die u kunt gebruiken.

RechtVoorWerk.NL kan u bijstaan in deze situaties. Wacht niet te lang. Bel meteen als u in een dergelijke situatie terecht komt. Dat voorkomt erger.