De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. RechtVoorWerk.NL is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt RechtVoorWerk.NL geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij RechtVoorWerk.NL. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen. De gebruikte foto’s zijn onder licentie verkregen of rechtenvrij. Mocht u van mening zijn enerlei rechten te hebben op gebruikte foto’s neemt u dan contact op.

RechtVoorWerk.NL is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69249423.