Een ontslag op staande voet kan van toepassing zijn bij een situatie waarbij van uw werkgever niet verwacht kan en mag worden dat hij het dienstverband in stand laat. Diefstal, maar ook bedreiging, mishandeling en werkweigering zijn de bekendste vormen van een dringende reden.

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn groot. Ook op uw privé-leven. Bij ontslag op staande voet heeft u in principe geen recht op een WW-uitkering omdat u ’verwijtbaar’ werkloos bent geworden.

Het is belangrijk om in een situatie van een ontslag op staande voet snel te handelen en direct in verweer te gaan. U geeft daarbij schriftelijk aan dat u het niet eens bent met de dringende reden, dat u beschikbaar blijft voor werkzaamheden uit te voeren, en dat uw werkgever u moet blijven betalen. Verder geeft u schriftelijk aan dat in het geval dat uw werkgever het ontslag op staande voet doorzet, u binnen 2 maanden na het gegeven ontslag een procedure zult opstarten.

RechtVoorWerk.NL heeft een voorbeeldbrief hiervoor beschikbaar gesteld.
Stuur ons een bericht om deze voorbeeldbrief te ontvangen.

Vaak wordt tijdens de ingezette ontslagprocedure ‘op staande voet’ deze omgezet naar een ontslag op grond van wederzijds goedvinden. Hiervoor wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. RechtVoorWerk.NL kan u hierbij helpen.

Wat kan RechtVoorWerk.NL voor u betekenen?

Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn en dat de procedure voor u zo gunstig mogelijk is. Ook wilt u uw recht op een WW-uitkering niet in gevaar brengen. Twijfel niet en neem met spoed contact op voor een vrijblijvend gesprek.