Als uw werkgever niet tevreden is met uw functioneren en u dit meerdere malen heeft laten weten, dan wordt vaak ‘disfunctioneren’ als ontslagreden aangevoerd. Dat kan echter niet zomaar. In het nieuwe ontslagrecht heeft u meer rechten.

Uit het dossier van de werkgever zou duidelijk moeten blijken dat er aantoonbaar sprake is van disfunctioneren. Dit kan niet beperkt blijven tot één slechte beoordeling of waarschuwing. Uw werkgever heeft te maken met stringente eisen ten aanzien van de dossieropbouw en de onderbouwing van het disfunctioneren.

Daarnaast is uw werkgever verplicht u in de gelegenheid te stellen om te verbeteren. Vaak gebeurt dit middels een verbeterplan die periodiek geëvalueerd wordt. Daarnaast ligt het zoeken naar een passend alternatieve functie voor de hand. Welke u overigens niet altijd hoeft te accepteren.

Bij een blijvend oordeel over disfunctioneren zal uw werkgever ontslag aanvragen bij de rechter. Uit de praktijk blijkt dat er veelal onvoldoende onderbouwing is voor ontslag. Uw werkgever zal dan wellicht proberen een ontslagprocedure te omzeilen en een voorstel doen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Hiervoor kan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld.

Wat kan RechtVoorWerk.NL voor u betekenen?

Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn en dat de procedure voor u zo gunstig mogelijk is. Ook wilt u uw recht op een WW-uitkering niet in gevaar brengen. Twijfel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.