Hieronder valt de term ‘tegenvallende bedrijfsresultaten’. Vaak een aanleiding voor reorganisatie waarbij arbeidsplaatsen vervallen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld: slechte financiële situatie, beëindiging van een deel van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing, etc. Uw werkgever start dan een ontslagprocedure en moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bij een ontslag op bedrijfseconomische reden is uw werkgever verplicht het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat een keuze moet worden gemaakt tussen werknemers die in onderlinge uitwisselbare functies binnen een bedrijfsvestiging werkzaam zijn. Daarbij wordt het personeel ingedeeld in leeftijdscategorieën (15-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar en 55 jaar en ouder). Binnen elke leeftijdsgroep komt de werknemer die het kortst in dienst is in aanmerking voor ontslag. Wij zien dat de werkgever verkeerde indelingen hanteert voor wat betreft ‘uitwisselbare functies’ en daarmee de uiteindelijke afspiegeling beïnvloedt.

Ook zien we dat de werkgever de ontslagprocedure probeert te omzeilen door een regeling te treffen met de werknemer, een ontslag met wederzijds goedvinden. Hiervoor wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Uw werkgever heeft met dergelijke regelingen meer ervaring dan u als werknemer. Het is daarom voor u van groot belang om u te laten adviseren.

Wat kan RechtVoorWerk.NL voor u betekenen?

Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn en dat de procedure voor u zo gunstig mogelijk is. Ook wilt u uw recht op een WW-uitkering niet in gevaar brengen. Twijfel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.