Via welke wegen kan mijn werkgever mij ontslaan?

Er zijn meerdere ontslagredenen die uw werkgever kan aanvoeren. Bij sommige dient uw werkgever de ontslagreden aan het UWV voor te leggen terwijl bij andere uw werkgever dit aan de rechter moet voorleggen. Het UWV of de rechter toetst of de ontslagreden voldoende is onderbouwd en toepasbaar is. Dit kan anders zijn als u afspraken maakt met uw werkgever over het beëindigen van uw dienstverband. Dit kan middels een ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst.

Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan. Sinds het nieuwe ontslagrecht van medio 2015 is het voor de werkgever moeilijker geworden. De regels zijn strenger geworden, en een solide onderbouwing dient aanwezig te zijn.

In het ontslagrecht zijn grofweg de volgende ontslagredenen genoemd, met de benodigde onderbouwing. Klik op één van de onderstaande meest voorkomende ontslagredenen voor meer informatie.

  1. Bedrijfseconomische reden
  2. Disfunctioneren
  3. Verwijtbaar handelen of nalaten
  4. Ontslag op staande voet
  5. Verstoorde arbeidsrelatie

Uw ontslag is in géén geval een uitgemaakte zaak. Ga daarom nooit zomaar akkoord met uw ontslag.

Wat kan RechtVoorWerk.NL voor u betekenen?

Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn en dat de procedure voor u zo gunstig mogelijk is. Ook wilt u uw recht op een WW-uitkering niet in gevaar brengen. Laat u zich eerst informeren. De arbeidsrechtjuristen van RechtVoorWerk.NL leggen u vrijblijvend en in duidelijke taal uit welke mogelijkheden er zijn in uw situatie. Twijfel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.