Ontslag kan met goedkeuring van beide partijen worden geregeld, het zogenoemde ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak is het echter enkel en alléén de wil van de werkgever. Uw werkgever kan dan kiezen uit twee ontslagprocedures als hij u wil ontslaan:

  • de ontslagprocedure bij de kantonrechter
  • de procedure bij het UWV WERKbedrijf

Welke procedure hij kiest, is afhankelijk van de ontslagreden. Als werknemer heeft u de keuze om dit aan te vechten. Vanuit RechtVoorWerk.NL adviseren we u en voeren we de meest efficiënte en juridisch correcte procedure. Vermoedt u dat het aanvechten van uw ontslag op niets zal uitlopen, win dan toch tijdig juridisch advies in. Wellicht heeft u recht op een (hogere) transitievergoeding. Een kennelijk onredelijk ontslag wilt u als werknemer waarschijnlijk aanvechten. Wij adviseren u graag over de meest efficiënte en juridisch correct aanvechtprocedure in uw situatie. We zien in de praktijk dat kantonrechters en het UWV WERKbedrijf tegenwoordig maar al te vaak de kant van de werknemer kiezen. Dat maakt uw onderhandelingspositie des te sterker, als u toch besluit te schikken.

Bezwaar aantekenen tegen onredelijk ontslag

Vindt u dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag en wilt u dit aanvechten? Teken dan samen met een arbeidsjurist van RechtVoorWerk.NL schriftelijk bezwaar aan.