Wordt u binnenkort ontslagen en wilt u graag advies over hoe u het best kunt handelen bij een ontslag bij een vast contract? RechtVoorWerk.NL kan u op de hoogte brengen van waar u recht op heeft.

Een ontslagprocedure kan erg complex zijn en heeft bovendien veelal veel impact op uw privé-leven. Wij kunnen u precies vertellen waar u recht op heeft, bijvoorbeeld op een ontslagvergoeding, en hoe u kunt voorkomen dat u te vroeg met de voorwaarden van uw ontslag akkoord gaat. Het maakt overigens niet uit of u advies omtrent een ontslag bij een vast of een tijdelijk contract wilt, wij zijn iedere werknemer graag van dienst.

‘Waar heb ik recht op?’

Bij ontslag heeft u in principe recht op een WW-uitkering. Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht, heeft u ook recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Daarnaast moet uw werkgever u op tijd inlichten over het dreigende ontslag, de zogenoemde aanzegplicht. Ook hebben werknemers een wettelijke verankerde bedenktermijn, zodat ze niet overrompeld kunnen worden en overhaast instemmen met de vaststellingsovereenkomst die de werkgever hen voorlegt.

Allemaal juridische aspecten die u als werknemer veelal niet direct en volledig bekend zijn. Maar bij de werkgever wél. Het is precies die onbalans die wij voor u willen wegnemen. Zodat u, op zo goed mogelijke voorwaarden, uit deze situatie kan komen.

Wat kan RechtVoorWerk.NL voor u betekenen?

Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn. Twijfel niet en neem met spoed contact op voor een vrijblijvend gesprek.