Ook als u instemt met een vaststellingsovereenkomst en dus met uw ontslag heeft u in principe recht op een WW-uitkering. Er gelden wel een aantal voorwaarden.

De werkgever heeft het initiatief genomen

Het is belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst aangeeft dat het initiatief van het ontslag is uitgegaan van uw werkgever.

Verder mag u niet op staande voet ontslagen zijn

Een werknemer hoeft niet op een WW-uitkering te rekenen als hij op staande voet ontslagen is. Dat lijkt begrijpelijk, maar betekent ook dat er wél recht op WW is als er sprake is van minder verwijtbaar ontslag. Bijvoorbeeld disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie.

Fictieve opzegtermijn

Het UWV controleert of er rekening is gehouden met de fictieve opzegtermijn. Als dat niet (volledig) het geval is, zal het UWV pas overgaan tot uitbetaling van de WW-uitkering als deze termijn verstreken is.

Daarnaast gelden de overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Zoals bijvoorbeeld de wekeneis, minimaal 26 weken gewerkt in de laatste 36 weken.