Bij ontslag wegens onenigheid met uw baas, ook wel een arbeidsconflict of een verstoorde arbeidsrelatie genoemd, moet uw werkgever uw ontslag voorleggen aan de kantonrechter. De onenigheid heeft vaak een veelheid aan mogelijke oorzaken. Van verschil van inzicht tot aan onverenigbaarheid van personen.

Verstoorde arbeidsverhouding èn geen passende functie binnen bedrijf

Is er sprake van ontslag door een arbeidsconflict, dan moet de werkgever bewijzen dat de arbeidsverhouding verstoord is én dat er geen perspectief is op verbetering van de arbeidsrelatie in de toekomst. Ook moet de werkgever aantonen dat er voor u binnen het bedrijf geen andere passende functie te vinden is. In de praktijk tilt de kantonrechter zwaar aan deze eisen. Niet zomaar elke ruzie met een werkgever mag uitmonden in ontslag vanwege een arbeidsconflict.

Let op bij betaald verlof!

Bij een verstoorde arbeidsverhouding wil uw werkgever u misschien op non-actief stellen, of u betaald verlof of vrijstelling van werk geven. Vaak is dit een voorportaal voor een ontslagprocedure. Dit kan uw situatie negatief beïnvloeden. Ga hier niet mee akkoord, maar houd u altijd beschikbaar voor werk! En neem contact met ons op zodat wij uw situatie snel juridisch kunnen beoordelen.

Wat kan RechtVoorWerk.NL voor u betekenen?

Het is voor u belangrijk dat u snel weet wat uw rechten zijn en wat er wellicht nog te doen is om een arbeidsconflict niet te laten eindigen in een ontslag. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.