De transitievergoeding is in veel gevallen de minimale ondergrens waarop u recht heeft. De hoogte van deze transitievergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de volgende rekenregels (enigszins versimpeld weergegeven):

  1. u bouwt een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar;
  2. de transitievergoeding is gemaximeerd tot een bedrag van € 94.000 bruto (per 1 januari 2024), tenzij u meer verdient dan € 94.000 bruto, dan geldt voor u een maximum van een jaarsalaris.

Voorbeeld

Yvonne is 55 jaar verdient op jaarbasis € 72.000 bruto (inclusief vakantietoeslag, € 6.000 / maand) en wordt na een dienstverband van 20 jaar ontslagen bij een werkgever met meer dan 25 werknemers.

  1. Yvonne heeft recht op een transitievergoeding van 20 x 1/3 x € 6.000 = € 40.000.

In totaal heeft Yvonne recht op € 40.000 aan transitievergoeding. 

Daarnaast geldt dat dit een rekenvoorbeeld betreft van de wettelijke transitievergoeding. Bij een ontslag op wederzijds goedvinden gelden aanzienlijk hogere bedragen.

Let op: dit is een rekenvoorbeeld. Uw persoonlijke situatie kan sterk verschillen. Laat het u voorrekenen door RechtVoorWerk.NL.

Neem vrijblijvend contact op voor een kosteloos eerste gesprek.